Menu

Licznik

Liczba wyświetleń:
1078572

 

 OWU 2014/2015

Zegar

Super Belfer 2014

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

GIMNAZJUM NR 5 W RZESZOWIE 

 rok szkolny 2014/2015

 

Numer dopuszczenia

Przedmiot

Nazwa programu

Autor programu

G/28/2009

Język polski

„Między nami”

Program nauczania języka

polskiego w gimnazjum.

 

A. Łuczak

E. Prylińska

G/29/2009

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum

Poziom III 1.

 

E. Lewandowska

B. Maciszewska

B. Czarnecka-Cicha

G/30/2009

Język niemiecki

Program nauczania j. niem. dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 – kurs podstawowy.

 

M. Wawrzyniak

G/49/2012

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum.

A. Dudziak-Szukała P. Przystanowicz

G/38/2009

Historia

Program nauczania w gimnazjum.

 

A. Kowal

G/44/2010

WOS

Bliżej świata. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

w gimnazjum.

M. Wesołowska-

Starnawska,

 W. Starnawski

G/32/2009

Matematyka

„Matematyka z plusem”

 

Praca zbiorowa red. M. Dobrowolskiej

G/34/2009

Fizyka z astronomią

„Spotkania z fizyką”

G. Francuz-Ornat T. Kulawik M. Nowotny-Różańska

G/39/2010

Chemia

 

 

Program nauczania chemii w gimnazjum.

T. Kulawik

M. Litwin

 

G/35/2009

Biologia

„Świat biologii”.

M. Liśkiewicz

 

G/33/2009

Geografia

„Ziemia i ludzie”.

T. Krynicka-Tarnawska i inni

 

G/52/2014

Klasa 1

 

 

G/40/2010

Klasa 2

Informatyka

 

 

 

Informatyka

Program nauczania. Informatyka

dla gimnazjum.

 

Informatyka. Podstawowe tematy. Program nauczania informatyki

w gimnazjum.

 

G. Koba

 

 

 

G. Koba

G/42/2010

Zaj. artystyczne

„W krainie sztuki”.

B. Bijak

G/43/2010

Zaj. techniczne

„Technika wokół nas”.

 

B. Bijak

G/48/2011

Muzyka

Program nauczania muzyki

w gimnazjum.

 

T.  Wójcik

G/36/2009

Wychowanie fizyczne

Program nauczania WF-gimnazjum. „Zdrowie-

sport-rekreacja”.

U. Kierczak

G/47/2011

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa.

 

M. Borowiecki

G/46/2010

Religia

Program nauczania religii dla gimnazjum WAM ,,Odsłonić twarz Chrystusa”.

 

Zespół pod red. Ks. W. Kubiaka SJ

G/41/2010

 

 

 

WDŻ

„Wędrując ku dorosłości.” Program nauczania dla klas I-III.

T. Król

G/37 /2009

Plastyka

Program nauczania plastyki w klasach 1-3 gimnazjum.

L. Wyszkowska

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie w dniu 28.08.2014 r.

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

GIMNAZJUM NR 5 W RZESZOWIE  w roku szkolnym  2013/2014

 

Zatwierdzono do użytku w roku szkolnym 2013/2014 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 29 sierpnia 2013 r.

 

Numer dopuszczenia

Przedmiot

Nazwa programu

Autor programu

G/33/2009

Geografia

Ziemia i ludzie.

Teresa Krynicka-Tarnawska

i inni

G/30/2009

J. niemiecki

Program nauczania j. niem. dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 – kurs podstawowy.

M. Wawrzyniak

G/39/2010

Chemia

 

 

Program nauczania chemii w gimnazjum

T.Kulawik

M.Litwin

 

 

G/28/2009

Język polski

„Między nami”

Program nauczania języka

polskiego w gimnazjum

A.Łuczak

E.Prylińska

G/32/2009

Matematyka

Matematyka z plusem

Praca zbiorowa red. M.Dobrowolskiej

G/34/2009

Fizyka z astronomią

Spotkania z fizyką

g.Francuz-Ornat T.Kulawik M.Nowotny-Różańska

G/35/2009

Biologia

„Świat biologii”

M. Liśkiewicz

G/36/2009

Wychowanie fizyczne

Program nauczania WF-gimnazjum.Zdrowie-sport-rekreacja

U.Kierczak

G/46/2010

Religia

Program nauczania religii dla gimnazjum WAM ,,Odsłonić twarz Chrystusa”

Zespół pod red. Ks. W. Kubiaka SJ

G/29/2009

J. angielski

Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum

Poziom III 1

E. Lewandowska

B. Maciszewska

B. Czarnecka-Cicha

G/38/2009

Historia

Program nauczania w gimnazjum.

A.      Kowal

G/44/2010

WOS

Bliżej świata. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie

w gimnazjum.

M. Wesołowska-

Starnawska,

 W. Starnawski

G/41/2010

 

 

 

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klas I-III.

T. Król

G/51/2013

Zaj. artystyczne

Program nauczania muzyki do zajęć artystycznych

w gimnazjum.

Eugeniusz Wachowiak

G/43/2010

Zaj. techniczne

„Technika wokół nas”

B.Bijak

G/47/2011

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Liśkiewicz

G/48/2011

Muzyka

Program nauczania

w gimnazjum

Teresa Wójcik

G/40/2010

Informatyka

Informatyka. Podstawowe tematy. Program nauczania informatyki

w gimnazjum.

Grażyna Koba

G/49/2012

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum

Agnieszka Dudziak-Szukała

Piotr Przystanowicz

 

 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIAW ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28

NA ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 6

GIMNAZJUM NR 5 W RZESZOWIE

  na rok szkolny 2012/2013

Lp.

Numer dopuszczenia

Przedmiot

Nazwa programu

Autor programu

1.  

G/28/2009

Język polski

„Między nami”

Program nauczania języka

polskiego w gimnazjum

A.Łuczak

E.Prylińska

2.    

G/29/2009

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w gimnazjum

Poziom III 1

E. Lewandowska

B. Maciszewska

B. Czarnecka-Cicha

3.    

G/30/2009

Język niemiecki

Program nauczania j. niem. dla klas I-III gimnazjum. Poziom III.0 – kurs podstawowy.

M. Wawrzyniak

4.     

G/32/2009

Matematyka

Matematyka z plusem

Praca zbiorowa red. M. Dobrowolskiej

5.     

G/33/2009

Geografia

Ziemia i ludzie.

Teresa Krynicka-Tarnawska i inni

6.     

G/34/2009

Fizyka z astronomią

Spotkania z fizyką

G. Francuz-Ornat

T. Kulawik

M. Nowotny-Różańska

7.     

G/35/2009

Biologia

„Świat biologii”

M. Liśkiewicz

8.     

G/36/2009

Wychowanie fizyczne

Program nauczania WF-gimnazjum. Zdrowie-sport-rekreacja

U. Kierczak

9.       

G/38/2009

Historia

Program nauczania w gimnazjum.

A. Kowal

10.    

G/39/2010

Chemia

 

 

Program nauczania chemii w gimnazjum

T. Kulawik

M. Litwin

 

 

11.    

G/40/2010

Informatyka

Informatyka. Podstawowe tematy. Program nauczania informatyki w gimnazjum.

Grażyna Koba

12.    

G/41/2010

WDŻ

Wędrując ku dorosłości. Program nauczania dla klas I-III.

T. Król

13.    

G/42/2010

Zaj. artystyczne

„W krainie sztuki”

B. Bijak

14.    

G/43/2010

Zaj. techniczne

„Technika wokół nas”

B. Bijak

15.    

G/44/2010

WOS

Bliżej świata. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum.

M. Wesołowska-

Starnawska

W. Starnawski

16.    

G/46/2010

Religia

Program nauczania religii dla gimnazjum WAM ,,Odsłonić twarz Chrystusa”

Zespół pod red.

Ks. W. Kubiaka SJ

17.    

G/47/2011

Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania Edukacja dla bezpieczeństwa

M. Borowiecki

Z. Pytasz  S. Rygała

18.    

G/48/2011

Muzyka

Program nauczania w gimnazjum

Teresa Wójcik

19.    

G/49/2012

Język hiszpański

Program nauczania języka hiszpańskiego w gimnazjum

Agnieszka Dudziak-Szukała

Piotr Przystanowicz

20.    

G/50/2012

Zajęcia artystyczne

Program nauczania „Łączy nas śpiew”

Joanna Sztejnbis-Zdyb

 

Dzisiaj jest

niedziela,
14 lutego 2016

(45. dzień roku)

Wyszukiwanie

 

Światowy Związek Żołnierzy

Armii Krajowej w Rzeszowie

Okręg Podkarpacki

 

Zdrowe odżywianie

Zachowaj równowagę